دوره های آنلاین (لایو) مدرسه هرمس خردمند

خردجویان عزیز،  تمام دوره ها به جز شناخت و شفای کودک درون،
تنها سالی یک (یا هیچ) بار برگزار خواهد شد.

شناخت و شفای کودک درون

شناخت و شفای کودک درون

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام دوره بعدی: نیمه دوم سال

طول دوره: 16 هفته + 8 هفته پشتیبانی پس از اتمام دوره

روز و ساعت کلاس: دوشنبه ها 9 شب تهران

پیشنیاز: ندارد

 این دوره پیشنیاز دوره های «بزرگسال توانمند معتبر»، «کیمیاگری پایه و تکمیلی»، «هفت گذار» و تمامی کارگاه های حضوری در هتل معنوی یا سایر شهرها است. 

 

 ادامه…

دوره بزرگسال توانمند معتبر

بزرگسال توانمند معتبر

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام دوره بعدی:  مشخص نیست

طول دوره: 12-14 هفته

روز و ساعت کلاس: چهارشنبه ها 9 شب تهران

پیشنیاز: شناخت و شفای کودک درون

 

 ادامه…

مینی دوره رازهای مکتوم

مینی دوره رازهای مکتوم

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام دوره بعدی:  مشخص نیست

طول دوره: 15 روز (سه جلسه)

روز و ساعت کلاس: جمعه ها 5 عصر تهران

پیشنیاز: آشنایی مقدماتی با مدیتیشن (مراقبه)

 

 ادامه…

دوره تخصصی ماتریکس، ندای درون و عروج

ماتریکس، ندای درون و عروج

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام دوره بعدی: اواسط 1403

طول دوره: 12 هفته

روز و ساعت کلاس: سه شنبه ها 9 شب تهران

پیشنیاز: ندارد

 

 ادامه…

محافظت شخصی (انرژیکی) روانی و فرا روانی

محافظت انرژیکی روانی و فراروانی

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام: اواسط 1402

طول دوره: 10 هفته

روز و ساعت کلاس: سه شنبه ها 9 شب تهران

پیشنیاز: فعلا ندارد

 

 ادامه…

دوره کیمیاگری پایه و تکمیلی مدرسه هرمس خردمند

کیمیاگری (پایه و تکمیلی)

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام دوره بعدی: مشخص نیست

طول دوره:  10 (پایه) + 14 (تکمیلی) هفته

روز و ساعت کلاس: چهارشنبه ها 9 شب تهران

پیشنیاز: شناخت و شفای کودک درون

 

 ادامه…

دوره ویژه هفت گذار!

هفت گذار

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام: مشخص نیست

طول دوره: 12 هفته

روز و ساعت کلاس: جمعه ها 9 شب تهران

پیشنیاز: «شناخت و شفای کودک درون» + «با مورفیوس، خدای رویا» یا «شناخت و شفای کودک درون» + «محافظت انرژیکی روانی و فراروانی»

 

 ادامه…

دوره جامع رویابینی و خلق رویا

با مورفیوس، خدای رویا

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام دوره بعدی: مشخص نیست

طول دوره: 10 هفته

روز و ساعت کلاس: به توضیحات دوره مراجعه شود

 پیشنیاز: ندارد

 

 ادامه…

All rights reserved. ©2022 Spiritual Hotel® (Registered Trademark) | Privacy Policy | Terms & Conditions