تو مختاری که هر انتخابی بکنی و بدون شک مسئولیت عواقب اون انتخاب هم با خودته..

حالا که قرص آبی رو انتخاب کردی، بیا با هم یک دقیقه از فیلم ماتریکس رو ببینیم..

باز هم انتخاب با توئه..

همیشه بوده!

این آخرین فرصته…

نئو در ماتریکس این فرصت رو نداشت اما تو داری

Pin It on Pinterest

Share This