دوره های آنلاین (لایو) مدرسه هرمس خردمند

خردجویان عزیز، در نظر داشته باشید که تمام دوره ها به جز شناخت و شفای کودک درون فقط سالی یک بار (یا به طور استثناء شاید دو بار) برگزار می شود.

محافظت شخصی (انرژیکی) روانی و فرا روانی

محافظت انرژیکی روانی و فراروانی

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام: اواسط 1402

طول دوره: 10 هفته

روز و ساعت کلاس: سه شنبه ها 10 شب تهران

پیشنیاز: فعلا ندارد

 

 ادامه…

شناخت و شفای کودک درون

شناخت و شفای کودک درون

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام: اواخر فروردین 1402

طول دوره: 16 هفته

روز و ساعت کلاس: دوشنبه ها 10 شب تهران

پیشنیاز: ندارد

 

 ادامه…

دوره ویژه هفت گذار!

هفت گذار

وضعیت ثبت نام: به زودی شروع می شود

شروع ثبت نام: 7 بهمن / 27 ژانویه

آخرین روز ثبت نام: 17 اسفند / 8 مارچ

شروع دوره: 19 اسفند / 10 مارچ

طول دوره: 12 هفته

روز و ساعت کلاس: جمعه ها 10 شب تهران

پیشنیاز: «شناخت و شفای کودک درون» + «با مورفیوس، خدای رویا» یا «شناخت و شفای کودک درون» + «محافظت انرژیکی روانی و فراروانی»

 

 ادامه…

دوره تخصصی ماتریکس، ندای درون و عروج

ماتریکس، ندای درون و عروج

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام دوره بعدی: اواخر فروردین 1402

طول دوره: 10 هفته

روز و ساعت کلاس: سه شنبه ها 10 شب تهران

پیشنیاز: ندارد

 

 ادامه…

دوره کیمیاگری پایه و تکمیلی مدرسه هرمس خردمند

کیمیاگری (پایه و تکمیلی)

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام دوره بعدی: اواسط سال 1402

طول دوره:  10 (پایه) + 14 (تکمیلی) هفته

روز و ساعت کلاس: چهارشنبه ها 10 شب تهران

پیشنیاز: شناخت و شفای کودک درون

 

 ادامه…

دوره جامع رویابینی و خلق رویا

با مورفیوس، خدای رویا

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام دوره بعدی: اوایل اردیبهشت 1402

طول دوره: 10 هفته

روز و ساعت کلاس: به توضیحات دوره مراجعه شود

پیشنیاز: با توجه به مباحث این دوره، در حال بررسی هستیم تا شاید دوره محافظت انرژیکی را پیشنیاز این دوره کنیم.

 

 ادامه…

All rights reserved. ©2022 Spiritual Hotel® (Registered Trademark) | Privacy Policy | Terms & Conditions

Pin It on Pinterest

Share This