دوره های آنلاین (لایو) مدرسه هرمس خردمند

خردجویان عزیز،  تمام دوره ها به جز شناخت و شفای کودک درون،
تنها سالی یک (یا هیچ) بار برگزار خواهد شد.

دوره تخصصی ماتریکس، ندای درون و عروج

ماتریکس، ندای درون و عروج

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام دوره بعدی: اواسط 1403

طول دوره: 12 هفته

روز و ساعت کلاس: سه شنبه ها 9 شب تهران

پیشنیاز: ندارد

 

 ادامه…

شناخت و شفای کودک درون

شناخت و شفای کودک درون

وضعیت ثبت نام: به زودی

شروع ثبت نام: 8 آبان / 30 اکتیر

آخرین روز ثبت نام: 10 آذر/ 1 دسامبر

شروع دوره: 13 آذر / 4 دسامبر

طول دوره: 16 هفته

روز و ساعت کلاس: دوشنبه ها 9 شب تهران

پیشنیاز: ندارد

 

 ادامه…

دوره جامع رویابینی و خلق رویا

با مورفیوس، خدای رویا

وضعیت ثبت نام: در حال ثبت نام

شروع ثبت نام: 1 مهر / 23 سپتامبر

آخرین روز ثبت نام: 22 مهر / 14 اکتبر

شروع دوره: 26 مهر / 18 اکتبر

پیشنیاز: ندارد

طول دوره: 10 هفته

روز و ساعت کلاس: به توضیحات دوره مراجعه شود

 

 ادامه…

محافظت شخصی (انرژیکی) روانی و فرا روانی

محافظت انرژیکی روانی و فراروانی

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام: اواسط 1402

طول دوره: 10 هفته

روز و ساعت کلاس: سه شنبه ها 9 شب تهران

پیشنیاز: فعلا ندارد

 

 ادامه…

دوره کیمیاگری پایه و تکمیلی مدرسه هرمس خردمند

کیمیاگری (پایه و تکمیلی)

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام دوره بعدی: مشخص نیست

طول دوره:  10 (پایه) + 14 (تکمیلی) هفته

روز و ساعت کلاس: چهارشنبه ها 9 شب تهران

پیشنیاز: شناخت و شفای کودک درون

 

 ادامه…

دوره ویژه هفت گذار!

هفت گذار

وضعیت ثبت نام: تکمیل شده

شروع ثبت نام: نیمه دوم 1402

طول دوره: 12 هفته

روز و ساعت کلاس: جمعه ها 9 شب تهران

پیشنیاز: «شناخت و شفای کودک درون» + «با مورفیوس، خدای رویا» یا «شناخت و شفای کودک درون» + «محافظت انرژیکی روانی و فراروانی»

 

 ادامه…

All rights reserved. ©2022 Spiritual Hotel® (Registered Trademark) | Privacy Policy | Terms & Conditions

Pin It on Pinterest

Share This