پنج اشتباه رایج در سفر معنوی

پنج اشتباه رایج در سفر معنوی

من نیز مثل هر شاگرد دیگری، در طول سفر معنوی ام اشتباهات بسیاری مرتکب شده ام. با این که ترجیح می دهم اشتباهاتم را به عنوان فرصت هایی برای یادگیری ببینم، در زیر فهرستی از مواردی را ذکر کرده ام که در طی سال ها مدیتیشن و پاکسازی و تلاش مداوم برای متمرکز ماندن بر جنبه معنوی زندگی، یاد گرفته ام که انجام شان ندهم.