معنوی بودن در جهانی انسانی

معنوی بودن در جهانی انسانی

هنگامی که بحث معنویت به میان می آید، یکی از نخستین پرسش هایی که به ذهن خطور می کند، این است که جهان از نظر معنویت به چه سمت و سویی در حرکت است. البته که به نظر می رسد علاقه و توجه به معنویت گرایی رو به افزایش است، اما این رشد از حقایق خالص و اصولی مربوط به معنوی بودن...
پنج اشتباه رایج در سفر معنوی

پنج اشتباه رایج در سفر معنوی

من نیز مثل هر شاگرد دیگری، در طول سفر معنوی ام اشتباهات بسیاری مرتکب شده ام. با این که ترجیح می دهم اشتباهاتم را به عنوان فرصت هایی برای یادگیری ببینم، در زیر فهرستی از مواردی را ذکر کرده ام که در طی سال ها مدیتیشن و پاکسازی و تلاش مداوم برای متمرکز ماندن بر جنبه معنوی زندگی، یاد گرفته ام که انجام شان ندهم.