فعالیتهای مدرسه هرمس خردمند

دپارتمان آموزش اسپریچوال هتل، فعالیت های آموزشی خود را تحت عنوان «مدرسه هرمس خردمند» و به شیوه های متنوع، در قالب وبینارها و دوره های آموزشی آنلاین، دوره های آموزشی غیر حضوری و نیز کارگاه های حضوری سازماندهی می کند.

کارگاه های آموزشی حضوری: این کارگاه ها که معمولاً به صورت دوره های فشرده چند روزه و در کشورهای مختلف برگزار می شوند، بستری مناسب برای ارائه آموزش هایی فراهم می آورند که نیازمند حضور فیزیکی شخص در فضای متناسب با محتوای آموزشی مورد نظر است.

کارگاههای حضوری مدرسه

دوره های آموزشی آنلاین: دوره های آموزشی آنلاین، دوره های نسبتاً بلند مدتی هستند که در فضای مجازی و با استفاده از پلتفرم های مناسب، معمولاً به صورت هفتگی و در روزها و ساعت های مشخصی برگزار می شوند. در حال حاضر محتوای آموزشی دوره «شناخت و شفای کودک درون» به این صورت ارائه می گردد.

دوره حضوری آنلاین مدرسه

دوره های آموزشی غیر حضوری: دوره های آموزشی غیر حضوری مدرسه هرمس خردمند با عناوین متنوع و در سطوح گوناگون، در قالب اپلیکیشن «هرمس خردمند» ارائه می شوند. شما با نصب این اپلیکیشن به تمامی محتوای آموزشی غیر حضوری مدرسه دسترسی دارید و می توانید با تهیه دوره آموزشی مورد نیاز خود، متناسب با برنامه شخصی روزانه تان و در هر جا و هر زمانی که مایل هستید، از این بخش از آموزش ها بهره بگیرید.

اپلیکشین مدرسه هرمس خردمند

وبینارها: بخشی از آموزش های مدرسه هرمس خردمند، با عناوین خاص، به صورت فشرده و در قالب وبینارهای آموزشی (که در واقع سمینارهایی در فضای مجازی هستند) ارائه می گردد. شما در هر جای دنیا که باشید، می توانید به راحتی و تنها با دسترسی به اینترنت از این بخش بهره ببرید.

وبینارهای مدرسه

Pin It on Pinterest

Share This